VERMIPLASTER - požární omítka pro každý tvar

Firma Knauf již od svého počátku na našem trhu nabízí požárně technická řešení v oblasti suché výstavby a nyní nastal čas nabídnout podobné řešení i v oblasti suchých maltových směsí, konkrétně v sádrových omítkách. Sádrová požární omítka Knauf Vermiplaster má svůj původ ve firmě Protectivo Passiva ve Španělsku, kterou v polovině minulého roku převzala firma Knauf. Důležité pro naše zákazníky ovšem je, že uplynulý rok jsme využily pro rozšíření výroby Vermiplasteru do závodu Knauf Praha a tím se Vermiplaster stává velmi snadno dostupný. Zároveň s výrobou v Praze jsou zavedeny i standardní podklady běžné u ostatních produktů – technický list na produkt i aplikaci, příloha Požárního katalogu Knauf, příloha ceníku, reference atd.

Na Knauf Vermiplaster je vydáno Evropské technické schválení a je tedy použitelný ve všech státech Evropské unie. Níže najdete základní informace o tomto produktu. Produkt je zaveden do prodeje od 1.1.2014.

Vermiplaster je stříkaná protipožární vnitřní omítka pro ochranu:

 • ocelových a železobetonových nosníků a sloupů
 • železobetonových stropů
 • železobetonových stěn
 • železobetonových spřažených stropů s trapézovým plechem

Při jejím použití oceníte zejména:

 • schopnost ochrany i tvarově složitých konstrukcí
 • malou hmotnost
 • vysokou vydatnost
 • funkci po dobu životnosti stavby bez obnovování
 • velmi rychlé a jednoduché strojní nanášení na vodorovných i svislých plochách
 • vysokou přilnavost k oceli i betonu
 • nepatrné ztráty – hospodárná aplikace
 • široký rozsah hodnot požární ochrany od 30 do 120 minut
 • zpracování všude dostupným PFT G4
 • použití bez penetrace
 • složení vhodné i pro obchody s potravinami
 • vyšší požární odolnost při použití subtilnějších (a tím levnějších) konstrukcí

1. OCELOVÝ NOSNÍK IPE 200 S RŮZNÝM STUPNĚM POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZ NÍ

Požární odolnost R ocelového nosník IPE 200 při kritické teplotě 500°C
Nechráněný 9 min.
S Vermiplasterem tl. 7 mm 30 min.
S Vermiplasterem tl. 26 mm 120 min.

2. ŽELEZOBETONOVÝ STROP REI 120

Tloušťka železobetonového stropu pro požární odolnost REI 120 min.
Nechráněný 200 mm
S Vermiplasterem tl. 10,61 mm 159 mm
S Vermiplasterem tl. 20,18 mm 132 mm

Pozn.: uvedené hodnoty je nutno kombinovat s dalšími nepominutelnými hledisky při dimenzování konstrukcí

Omítka je vhodná pro:

 • výrobní a skladové ocelové popř. železobetonové haly
 • administrativní výškové budovy (ochrana nosné konstrukce skeletu či stropů)
 • rekonstrukce (ochrana dodatečných ocelových ztužujících prvků)
 • obchodní centra bez podhledů (ochrana nosných prvků)


Hlavní navigace:


Vápenosádrové omítky od 330,- Kč/m2

 • Jednvrstvé technologie
 • Rychleschnoucí
 • Na zděné omítkové podklady
Více

Sádrové omítky
od 330,- Kč/m2

 • Odolné proti oděru
 • Možnost strukturování povrchu
 • Reguluje klima v místnosti
Více

Vápenocementové omítky od 280,- Kč/m2

 • Štuk: 110,- Kč/m2
 • Dvouvrstvé technologie
 • Klasický povrch
Více